ÚVOD / Studium na UC / Zahraniční styky

Zahraniční styky

Unicorn College dlouhodobě spolupracuje s řadou významných zahraničních vzdělávacích institucí – jak v rámci programu Erasmus, tak i mimo něj. Umožňujeme tak studentům studovat na vybraných zahraničních univerzitách a získávat neocenitelné zkušenosti pro další kariérní rozvoj.  Bližší informace o programu Erasmus na Unicorn College naleznete v Erasmus Policy Statement.

Erasmus

About the Erasmus Programme

Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) je vzdělávací program Evropské Unie podporující zahraniční mobilitu studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Spolu s dalšími třemi odvětvovými programy (Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig) tvoří Program celoživotního učení.
Mezi hlavní cíle programu Erasmus patří:
  • zlepšit kvalitu a zvýšit objem mobility studentů a zaměstnanců v rámci Evropy
  • zlepšit kvalitu a zvýšit objem multilaterální spolupráce mezi vysokoškolskými institucemi a podniky
  • zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti vysokoškolského vzdělávání

Omio - příležitost pro studenty

  • Omio je platforma pro hledání a rezervaci vlaků, autobusů a letů po Evropě. Rozhodli se, že studenty podpoří při cestování po starém kontitentu tím, že jim nabízí:
    • 10x stipendium pro studium v zahraničí
    • 2x výhra v soutěži na Instagramu
  • Unicorn College se v roce 2018 připojila k projektu Omio, kde může student získat jedno z 10 individuálních stipendií, každé ve výši 2 000 €.
  • Pro více informací, jak se přihlásit do programu, navštivte webové stránky Omio.