ÚVOD / Studium na UC / Školné

Důležité termíny

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnost

12. března 2020

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Školné

Pro bakalářské studium

Jazyk / forma studia
Prezenční studium
Kombinované studium
Individuální studium
Studium v českém jazyce
50 000 Kč
40 000 Kč
86 000 Kč
Studium v anglickém jazyce
3 500 EUR
-
-
Uvedené školné platí pro jeden akademický rok. Školné na první rok studia je nutné uhradit nejpozději do 14-ti dnů od podpisu smlouvy. Pro další roky studia jsou termíny platby určeny ve smlouvě o studiu.
Student může přes studijní oddělení požádat o splátkový kalendář platby školného.
Pokud chcete získat informace o poplatcích spojených s přijimacím řízením, vše naleznete zde.

Slevy na školném

Pro studenty, kteří do čtrnácti dnů po přijetí ke studiu podepíší a doručí smlouvu o studiu, je připravena jednorázová sleva na školném ve výši 3 000 Kč 1). Pro studenty, kteří při absolvování stipendijního testu dosáhnout hodnocení nad 50 %, mají nárok na jednorázovou slevu 10% 2).
1) Sleva se vztahuje na uchazeče o studium, kteří absolvují přijímací řízení nejpozději do 9.9.2019 a doručí smlouvu o studiu buď osobně, nebo ji odešlou poštou nejpozději do 14 dnů včetně od data přijetí (v případě odeslání  smlouvy poštou rozhoduje razítko pošty). Sleva je uplatňována pouze tehdy, pokud uchazeč o studium uhradí školné v průběhu doby splatnosti definované ve smlouvě o studiu.
2) Pro studenty, kteří napíší stipendijní test dle Stipendijního řádu čl. 3, odstavec 5 nad 50 %, avšak nedosáhnou na stipendium, získávají jednorázovou slevu na platbu školného pro 1. akademický rok ve výši 10 %.
Chcete získat informace o našich stipendijních programech? Podrobné informace najdete zde.
 

Pro magisterské studium

Jazyk / forma studia
Prezenční studium
Studium v českém jazyce
60 000 Kč
Uvedené školné platí pro jeden akademický rok. Školné na první rok studia je nutné uhradit nejpozději do 14-ti dnů od podpisu smlouvy. Pro další roky studia jsou termíny platby určeny ve smlouvě o studiu.
Student může přes studijní oddělení požádat o splátkový kalendář platby školného.
Pokud chcete získat informace o poplatcích spojených s přijimacím řízením, vše naleznete zde.

Slevy na školném

Pro absolventy Unicorn College je připravená sleva ve výši 20% ze školného, platí pro každý akademický rok.

Úhrada plateb

Tuzemská platba

Číslo účtu
35-2147930287/0100
Konstantní symbol
0308

Zahraniční platba

Účet v měně EUR
115-7703170227/0100
IBAN kód
CZ14 0100 0001 1577 0317 0227
SWIFT kód
KOMBCZPPXXX
Banka
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha, ČR
Konstantní symbol
0308