Důležité termíny

07. prosince 2019

WCC - Vyrob si vlastního chatbota

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnostKompletní seznam termínů

FAQ

Přijímací řízení

Jak se mohu přihlásit ke studiu?

Stačí vyplnit online přihlášku ke studiu.

Kdy se koná přijímací řízení?

Termíny přijímacího řízení jsou dostupné na stránce Termíny.

Jaké jsou podmínky pro přijetí?

Uchazeč o studium musí splnit následující:

  • mít ukončené středoškolské/vysokoškolské vzdělání,
  • zaslat přihlášku ke studiu,
  • úspěšně absolvovat přijímací pohovor.

Mohu změnit informace vyplněné na přihlášce ke studiu po jejím odeslání?

Ano, informace mohou být změněny. Kontaktujte nábor studentů (e-mail: admissions@unicorncollege.cz, tel.: (+420) 271 097 200, které zajistí promítnutí požadované změny do přihlášky.

Je s přijímacím řízením spojen nějaký poplatek?

Ano, s přijímacím řízením je spojen správní poplatek, který můžete uhradit převodem na účet nebo hotově. Doklad o uhrazení poplatku přineste prosím s sebou k přijímacímu řízení. Bližší informace o úhradě poplatku naleznete na stránce Finance.

Jaké dokumenty potřebuji k přijetí ke studiu?

K přijetí ke studiu potřebujete naší vysoké škole předložit:

  • originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení (ucházeč o bakalářské studium),
  • originál nebo ověřenou kopii bakalářského diplomu a jeho dodatku (uchazeč o magisterské studium),
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Je možné si z webových stránek stáhnout návrh smlouvy o studiu?

Bohužel není, ale rádi Vám jej na požádání zašleme. Stačí nás kontaktovat, např. na e-mailovu adresu studijni@unicorncollege.cz.

Jak probíhá přijímací řízení?

Celý proces přijímacího řízení je popsán na stránce Přijímací řízení.

Jak dlouho trvá přijímací pohovor?

Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?

O výsledku přijímacího řízení Vás budeme informovat e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů. Zpravidla Vám výsledek zašleme ještě v den konání přijímacího pohovoru. Do 14 dní od konání přijímacího řízení Vám poštou zašleme rozhodnutí rektora o přijení / nepřijetí do studia.

Jak mohu zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením?

Poplatek je možné uhradit hotově při přijímacím řízením, nebo převodem na účet. Více informací nalezenete na stránce Finance.

Co je "nostrifikace", jak a kde ji získám? Jak dlouho trvá její vyřízení?

Nostrifikace je dokument vydávaný cizincům, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského/vysokoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu. Nostrifikaci nemusí mít uchazeči, kteří získali středoškolské/vysokoškolské vzdělání ve Slovenské republice.

O získání nostrifikace je potřebné si zažádat na Magistrátu hl. města Prahy. Proces nostrifikace trvá 30-60 dní. S nostrifikací je spojen poplatek 1000 Kč. Více informací naleznete zde.

Studium

Jaké nabízíte formy studia?

Nabízíme bakalářské a magisterské vysokoškolské studium v prezenční, kombinované a individuální formě. Více informací naleznete na stránce Průběh studia.

Kde mohu nalézt studijní plány jednotlivých oborů?

Studijní plány jsou dostupné v části Studium a jsou uvedeny na stránkách jednotlivých studijních oborů:

Kdy začíná akademický rok?

Akademický rok začíná v polovině září a výuka zimního semestru na začátku října. Výuka letního semestru pak začíná v polovině února. Bližší informace o harmonogramu akademického roku nalezenete na stránce Harmonogram ak. roku.

Jak dlouho trvá výuka v semestru a zkouškové období?

Výuka v semestru trvá 12 týdnů, zkouškové období 5 týdnů.

Jaká je stupnice hodnocení předmětů?

Předměty jsou ohodnoceny následující stupnicí známek:

1 - výborně
2 - velmi dobře
3 - dobře
4 - nedostatečné

Jaká je výše školného na Unicorn College?

Výše školného je závislá na formě a jazyku studia. Bližší informace nalezenete na stránce Školné.

Mohu požádat o uznání předmětů, které jsem absolvoval/a na jiné vysoké škole?

Ano, na naší vysoké škole zpravidla předměty z jiných vysokých škol uznáváme. Bližší informace naleznete na stránce Přestup z jiné školy.

Má Unicorn College akreditaci?

Ano, Unicorn College má akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je i mimo jiné uvedena na seznamu soukromých vysokých škol.

Zajišťuje Unicorn College ubytování pro mimopražské studenty?

Naše vysoká škola nedisponuje vlastními ubytovacími prostory. Máme však uzavřena partnerství s vybranými veřejnými školami. Více infomrací naleznete na stránce Ubytování a stravování.

Stipendia

Poskytuje Unicorn College stipendia?

Ano, naše vysoká škola nabízí prospěchová stipendia, která jsou financována našimi partnery. Našim studentům dále zprostředkováváme sociální a ubytovací stipendia, která jsou financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací naleznete na stránce Stipendijní programy.

Jak mohu získat prospěchové stipendium?

Chcete-li získat prospěchové stipedium již na první ročník, je potřebné se přihlásit a následně úspěšně složit stipendijní testy. Toto stipendium je poskytováno studentům bakalářského studia. Více na stránce Stipendijní programy.