Podmínky GDPR

V souladu s platnou právní úpravou vztahující se k ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme upozornit, že z této akce budou pořizovány fotografie/videozáznam, a to mimo jiné i účastníků této akce. 
Pořízené fotografie/videozáznam budou následně zveřejněny v digitální podobě na webových stránkách společnosti Unicorn College s.r.o. na adrese https://unicorncollege.cz, dále na Facebookovém profilu @UnicornCollege, Instagram profilu @UnicornCollege, Twitter profilu @UnicornCollege, LinkedIn profilu Unicorn College.
Pořízené fotografie budou dále zveřejněny v papírové podobě firemních dokumentů jako datasheety, propagační materiály apod. a firemní PR komunikaci - časopisy, on-line články apod. Dále v této souvislosti upozorňujeme, že u některých takto zveřejněných fotografií může být uvedeno i jméno a příjmení zobrazených účastníků akce.
V případě, že si nepřejete být na této akci fotografováni/natáčeni, anebo si pouze nepřejete, aby se u Vaší fotografie následně zveřejňovalo Vaše jméno a příjmení, prosím kontaktujte nás již před konáním této akce emailem na klara.blechova@unicorncollege.cz, nebo na tel. čísle +420 731 427 516. V průběhu konání této akce rovněž můžete tuto skutečnost sdělit přímo fotografovi nebo některému z přítomných zástupců organizátora.