Úvod / O nás / Vedení školy

Vedení školy

prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Rektor

Absolvoval VŠE v Praze, kde v roce 2012 habilitoval v oboru ekonomie. Působil na řadě domácích vysokých škol (VŠE, ČVUT, ČZU) i v zahraničí (Bifröst University). Zabývá se především problematikou ekonomického růstu, trhem práce a dopadovými evaluacemi. V těchto oblastech publikoval řadu odborných studií a článků doma i v zahraničí. Je členem vědecké rady FIS VŠE a Ekonomické fakulty ZČU, působí v edičních radách několika odborných časopisů, je členem odborného panelu GAČR. V současné době působí jako rektor Unicorn College a přednáší na VŠE v Praze.

Ing. Marek Beránek, Ph.D.
Ředitel

Absolvent informačního a znalostního managementu na Univerzitě Hradec Králové. S Unicornem spjal svůj život již v začátcích své kariéry, když působil ve společnosti Vigour, která patří do skupiny Unicorn. Od roku 2007 je ředitelem Unicorn College a od roku 2012 i ředitelem Unicorn Education. Jakožto odborník na oblast procesního a projektového řízení se zasazuje o zvyšování kvality a efektivnosti výuky.  Je také autorem řady odborných publikací právě na téma řízení vzdělávacích institucí a virtualizace výuky.

doc. Ing. Václav Vacek, CSc.
Prorektor pro výzkum a zahraniční spolupráci

Vystudoval České vysoké učení technické, kde se specializoval na téma energetických systémů a simulace problematiky přenosu tepla a hmoty. Absolvoval také množství zahraničních vědeckých stáží například na Kyoto University, Cornell University nebo Texas A&M University. Působí mimojiné i v Evropské organizaci pro jaderný výzkum CERN.

Ing. Otmar Brancuzský
Prorektor pro pedagogiku

Absolvent informačního managementu na Univerzitě Hradec Králové. V minulosti pracoval jako ředitel interního vzdělávání ve společnosti Unicorn. Na Unicorn College působí od roku 2018.